Hlavní účinky

Mezi hlavní účinky terapie rázovými vlnami na tkáň patří okamžitá redukce napětí tkáně (postupné zmenšení úponových bolestí), protibolestivý efekt, urychlení tkáňového metabolismu a u jizevnatých procesů pak aktivace buněk produkujících vazivovou hmotu.

Výhody vysoká až 90%, účinnost léčby rázovou vlnou je neinvazivní není časově náročná – vlastní aplikace trvá několik minut nezatěžuje pacienta, pacient může „fungovat“ bez většího omezení značná tolerance a nepatrné vedlejší účinky podstatně zkracuje dobu léčení výsledky této terapie jsou dlouhodobé až trvalé, bez recidiv šetrná a nebolestivá léčba fyzikální a pouze biologická léčba, zpravidla bez nutnosti další injekční nebo farmakologické léčby

Medicalexpo

Indikace

 • bolest Achillovy šlachy
 • patelární tendinopatie
 • syndrom tibiální hrany
 • aktivace svalů a vazivové tkáně
 • akupunktura rázovou vlnou
 • radiální nebo ulnární epikondylitida humeru
 • bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich / kalcifikovaná tendinitida ostruha kosti patní /
 • plantární fasciitida svalové spouštěcí (bolestivé) body
 • proximální iliotibiální bursitida / tendinitida trochanterického úponu

Kontraindikace

 • koagulační poruchy (hemofilie)
 • užívání antikoagulancií, zvláště Marcumaru
 • trombóza
 • nádorové choroby
 • pacienti s karcinomem těhotenství
 • polyneuropatie diabetická

Vedlejší přechodné účinky

 • lokální otok
 • petechie
 • hematom
 • přechodné zvýšení bolestivosti